Fecoht Informa

Fecoht Informa

08 abril 2013

Prestación Económica pagamento único fillos e fillas menores de 3 anos 2013PRESTACIÓN ECONÓMICA DE PAGAMENTO ÚNICO POR FILLAS E FILLOS MENORES DE TRES ANOS PARA O ANO 2013

OBXECTO
Concesión da prestación familiar por fillo/a menor de tres anos para o ano 2013.
LUGAR E PRAZO DE PRESENTACIÓN DAS SOLICITUDES
¾    Cubrirase o formulario normalizado que aparece no anexo i desta orde ou na sede electrónica de Xunta de Galicia no enderezo https://sede.xunta.es, coa documentación requirida no caso de ser a primeira solicitude. Se xa se ten solicitado anteriormente, só se require a solicitude.
¾    O prazo remata o sábado, 11 de maio de 2013.
¾    As solicitudes presentaranse preferiblemente por vía electrónica, a través da ligazón indicada no punto anterior, ou en calquera rexistro autorizado da Administración pública ou de Correos.
PERSOAS BENEFICIARIAS
¾    Persoas con fillos/as menores de 3 anos o 1 de xaneiro de 2013 e que, durante o ano 2011, nin elas nin ningún membro da unidade familiar estivesen obrigados a presentar a declaración polo irpf nin a presentasen de xeito voluntario aínda sen ter obriga de facéreno. No caso de fillos/as adoptados/as ou acollidos/as entre o 31 de decembro de 2011 e o 31 de decembro de 2012, a prestación concederase durante os tres anos posteriores á data da resolución xudicial ou administrativa que a declare.
¾    Nos supostos de nulidade, separación ou divorcio dos proxenitores, a persoa beneficiaria será a que teña a custodia.
¾    Non serán beneficiarios/as os proxenitores de fillos/as cuxa garda fose asumida por unha institución pública.
REQUISITOS
¾    Que os proxenitores teñan a residencia habitual en Galicia.
¾    Que na data da solicitude os nenos/as convivan coa persoa solicitante.
TIPO DE AXUDA
Pagamento único por cada fillo/a menor de tres anos, cunha contía de 360 € por cada un.
https://www.xunta.es DOG publicado o 1-4-2013.

No hay comentarios:

Publicar un comentario