Fecoht Informa

Fecoht Informa

02 abril 2013

Información Convenio Colectivo Comercio Alimentación A Coruña 2013-2015INFORMACIÓN CONVENIO COLECTIVO
COMERCIO ALIMENTACIÓN A CORUÑA
Antes de pasar a informar do preacordo de Convenio de Comercio Alimentación da Provincia da Coruña,  é importante situar a contorna da negociación.
Nas últimas datas asináronse tanto o Convenio de Grandes Almacéns e Hipermercados (El Corte Inglés, Alcampo, Carrefour), como o doutras cadeas de supermercados (Eroski, Dia) nos que a dinámica foi Incrementar e desregularizar a xornada anual de traballo, conxelar os salarios, eliminar os complementos de I.T., empeorar as condicións de garda legal e obrigar a traballar como xornada habitual todos os domingos e festivos sen pago de horas extras.
Nesta situación, a pretensión inicial da Patronal de Comercio Alimentación da Coruña era a de intentar negociar un convenio similar coa desculpa da necesidade de competir comercialmente con esas empresas e igualar os custos de persoal. Ademais xogaban coa ameaza de finalización de vixencia do Convenio actual no mes de xullo pola reforma laboral, quedando reguladas as relacións laborais a partir desa data exclusivamente polo Estatuto dos Traballadores.

Trala constitución da mesa negociadora o pasado 12 de decembro e varios días de reunión e negociación, chegamos a un preacordo coas seguintes condicións:
   Vixencia ata o ano 2015.
   Clausula de ULTRACTIVIDADE (Mantemento do texto do Convenio á finalización da vixencia).
   Mantemento de Xornada Anual.
   Mantemento do Pago do 100% de IT  (Complemento de salario en caso de baixa)
   Mantemento de Gárda Legal ata os 10 anos.
   Mantemento da Axuda Escolar.
   Pago hora extra con incremento 50% e festiva con incremento do 100%.
   Traslado a partir dos 40Km.
   Reclasificación profesional con aplicación desde o 1 de xaneiro de 2014:

 Inclusión dos salarios de promoción en salario base.
              Promoción para todos os niveis con intervalos de tres anos.
              Non utilización de contratos de formación no grupo IV nin tampouco na sustitución de traballadores despedidos por causas obxectivas, individuais ou colectivas.
          Incremento salarial:
              Ano 2012.- 0%
              Ano 2013.- 0,75%
              Ano 2014.- 1%
                 Ano 2015.- 1%

No hay comentarios:

Publicar un comentario