Fecoht Informa

Fecoht Informa

23 diciembre 2012

Lei de Horarios Comerciais de Galicia - Achegas de CCOO-


ACHEGAS DO SINDICATO NACIONAL DE CC.OO. DE GALICIA Ó anteproxecto de modificación da Lei de horarios comerciais

Consideracións xerais

O anteproxecto de modificación da Lei de horarios comerciais pretende adaptar a dita lei á normativa básica do Estado na materia. A pesares disto consideramos que a liberalización total dos horarios de apertura non crea emprego senón que, pola contra, propicia a desaparición de pequenos comercios de proximidade coa consecuente perdida de postos de traballo e a desertización das rúas comerciais.   

Consideramos que a Xunta de Galicia, como fixeron os gobernos doutras comunidades autónomas, debera interpoñer un recurso de inconstitucionalidade contra o RDL 20/2012 porque invade as competencias das comunidades autónomas en materia de comercio.

 

Santiago de Compostela, 21 de decembro de 2012

No hay comentarios:

Publicar un comentario