Fecoht Informa

Fecoht Informa

06 junio 2012

Imcumplimento de Convenio de Dia-Twins A Coruña


Vía Edison, 1-1ºC. Polígono del Tambre
15890-Santiago de Compostela
http://fecohtgalicia.blogspot.com

AL PERSONAL DE DIA-TWINS PROVINCIA DE A CORUÑA          O convenio colectivo de DIA-TWINS no seu artº14, di expresamente:
Que os traballadores/as a tempo parcial teñen preferencia para ampliar xornada sobre as novas contratacións.   

É unha norma habitual da empresa o saltarse este artigo e incumplilo constantemente.

Dende CCOO, non entendemos a razón de realizar novas contratacions de persoal a tempo completo sen antes preocuparse de ofrecer esta posibilidade ás traballadoras e traballadores que levan anos na empresa a tempo parcial, esperando a oportunidade de ver incrementadas as súas horas de traballo e xa que logo o seu salario.

            Aínda é menos comprensible e inxustificable cando a empresa comprométese a facelo no Convenio Colectivo que asinou e ademais é un agravio, para quen durante moitos anos, deixouse a pel nas tendas, demostrando a súa capacidade de traballo.

            Non existe unha razón real para dicirlle a un traballador ou traballadora cunha antigüidade de moitos anos na empresa que serve perfectamente para deslomarse a tempo parcial, pero non serve para mellorar a súa situación laboral e pasar a ter un contrato de tempo completo cun salario digno.

            Menos desculpa cando a resposta da empresa é que non o fan porque non teñen coñecemento de que haxa persoal interesado en incrementar as súas horas de contrato.

CCOO, denunciou ante a Inspección de Traballo a situación dunha compañeira nesta condición e conseguiu que se recoñeza o dereito das traballadoras con antigüidade a ter prioridade no incremento de horas.

A Inspección de Traballo da Coruña, sancionou a DIA-TWINS por incumplimento do  artº14 do Convenio Colectivo, promocionando a tempo completo a traballadoras e traballadores de nova contratación antes que a aquelas e aqueles que o solicitaron previamente por escrito á empresa.

As delegadas de CCOO, seguirán traballando no Comité de Empresa pendentes de esixir o cumprimento tanto do Convenio Colectivo, coma da lei.

PARA MÁIS INFORMACIÓN, PONCHE EN CONTACTO COAS DELGADAS DE CCOO EN DIA-TWINS OU NOS TELEFONOS DO NOSOS SINDICATO.    

           

No hay comentarios:

Publicar un comentario