Fecoht Informa

Fecoht Informa

13 febrero 2013

NOTA INFORMATIVA CONVENIO COMERCIO ALIMENTACIÓN 2013


NOTA INFORMATIVA CONVENIO COMERCIO ALIMENTACIÓN

 Como ben sabedes, o noso convenio rematou a súa vixencia o 31 de decembro de 2011, despois de moitas chamadas, de moitos escritos e toda clase de intentos, conseguimos que a patronal se sentara a negociar ao comezo deste ano 2013, despois de catro reunións, o único que se nos pide aos traballadores e traballadoras e que perdamos todos os nosos dereitos que están recollidos no convenio. TODOS. En cambio non falaron de darnos, só queren quitarnos.

As Centrais Sindicais CCOO, CIG e UGT, lexitimadas para negociar e presentes no  convenio, despois da última reunión decidimos convocar unha ASEMBLEA de sector, para contarvos polo miúdo o que pretenden estes “caraduras”, pero vos adiantamos algo para que vaiades asimilando:

-        Vixencia, catro anos, é dicir ate o 2015.

-        Eliminar a promoción interna, modificar as categorías profesionais.

-        Contratacións, eliminar calquera limitación.

-        Xornada, como non poden poñer mais de 40 horas, nola cambian de luns a domingo, si, para que vaiamos a traballalos todos e todas.

-        Vacacións, nos eliminan un día.

-        Horas extras, cambialas por tempo de descanso.

-        Licencias, os 4 días de asuntos propios pasarán a ser días recuperables.

-        Maternidade, no coidado de fillo/a queren cambiar a 8 anos en lugar de 10 anos como temos agora.

-        Asistencia médica, haberá que recuperar as horas que faltemos.

-        IT, so se poderá cobrar o 100% de salario cando levemos 2 meses de baixa.

-        Cambiar as compensacións que temos por mobilidade xeográfica.

-        Eliminar complementos ad personan.

-        Eliminar nocturnidade.

-        Eliminar antigüidade.

E por suposto o incremento salarial é CERO CERO CERO.

Ante esta agresión tan brutal de perdas de dereito, de perdas económicas, non podemos estar calados e caladas, non podemos estar impasibles, debemos reaccionar e espertar canto antes, polo que convocamos ASEMBLEAS, que para que asistamos todos e todas, ímola celebrar en domingo para que todos e todas podamos participar.

 

ASEMBLEA EN VIGO: DÍA 17 DE FEBREIRO AS 11:30 HORAS NOS LOCAIS DA CIG, RÚA GREGORIO ESPINO, 47

ASEMBLEA EN PONTEVEDRA: DÍA 17 DE FEBREIRO AS 11:30 NOS LOCAIS SINDICAIS, RÚA PASANTERÍA.

¡POR UN CONVENIO DIGNO,  POR UN CONVENIO XUSTO!

No hay comentarios:

Publicar un comentario