Fecoht Informa

Fecoht Informa

14 abril 2010

Comité Intercentros Supermercados Eroski.

Resumo da reunión celebrada en Madrid:Co fin de contribuír co medio ambiente, así como o de abaratar custos, ambas as partes coincidimos na necesidade de impulsar e promover a entrega do recibo de salarios a través de correo electrónico.
Con respecto aos calendarios laborais, expuxemos á empresa a incidencia de que non se entregaron a todos os centros, a empresa comprometeuse a indagar sobre iso. Á mesma vez tamén lle solicitamos que se unifique o mesmo modelo para todo o persoal, asemellándose como o actual modelo que se entrega en Galicia.
Acórdase constituír unha comisión específica de descanso semanal, para a aplicación segundo o previsto nas sentenzas do Tribunal Supremo.
Con respecto á licenza retribuida para asistencia sanitaria, acórdase remitila á Comisión paritaria prevista para o próximo día 9 de Xullo, para a súa resolución e aclaración.
Ante o punto pendente de decisión por parte da empresa, da compensación económica pola demora na entrega dos cartóns descontos a traballadores de Vegalsa, a empresa comunica que se entregará aos traballadores afectados un vale desconto de 15 euros na demora de máis de 60 días na entrega.
SITUACION ECONOMICA-EMPRESARIAL DO NEGOCIO DE SUPERMERCADOS e PLATAFORMAS, informóusenos de:? Plan de Viabilidade/Emprego.? Datos de Persoal indefinido e por territorio actualizados. Acordándose que a empresa achegará estes datos como punto fixo en todas as reunións do comité.
PROBAS PILOTO EN CENTROS PARA REACTIVACION DE VENDAS.
PLAN DE PENSIÓNS. As partes comprometémonos/comprometémosnos a estudar e posta en marcha para cumprir o recolleito no convenio colectivo.
Ante o traslado de persoal de caixa a gasolineiras, con cambios de horarios e traballos en domingo non remunerado.
Fíxose entrega do Plan de Prevención de Riscos Laborais do ano 2010, así como as partes comprometémonos a impulsar o protocolo de acoso moral e asinalo na próxima reunión do Comité Intercentros.
Fixáronse as datas para as seguintes reunións:
Preparatoria de Comité Intercentros, día 30 de Xuño de 2010, hora 10:30H Reunión Ordinaria de C. Intercentros, día 8 de Xullo de 2010, hora 11:00h Planificación para a creación da Comisión descanso semanal(só parte social), día 30 de Xuño de 2010, hora 16:30h
Comisión Paritaria, día 9 de Xullo de 2010, hora 10:00h

No hay comentarios:

Publicar un comentario